Vind

Her kommer vindata fra vindmålere i hele Vestfold etterhvert. Inntil da: Måleren på stavernsodden fyr hos selarvik.no gir en god indikasjon på vinden langs kysten i Vestfold.

www.selarvik.no